HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Để đặt hàng trên sàn thương mại điện tử, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

Tìm kiếm sản phẩm: Sử dụng chức năng tìm kiếm trên sàn thương mại điện tử để tìm sản phẩm mà bạn muốn mua. Bạn có thể nhập từ khóa, tên sản phẩm hoặc chọn từ danh mục sản phẩm để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Xem thông tin chi tiết sản phẩm: Khi bạn đã tìm thấy sản phẩm mong muốn, hãy nhấp vào để xem thông tin chi tiết. Đọc mô tả sản phẩm, xem hình ảnh và kiểm tra thông tin về giá cả, kích thước, màu sắc, và các chi tiết khác liên quan.