HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG

1. Đối với các nhà bán "Tập sự"

Bước đầu tiên:

- Ở phần trang chủ ta thấy ở phần "Cá nhân" shop bấm vào để qua trang Đăng Ký Tài Khoản Business