ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

 

Điều khoản thanh toán

I. Quy trình thanh toán

1. Quy trình thanh toán đối với Nhà Bán Hàng

Thời gian thanh toán, hình thức thanh toán giữa Nhà Bán Hàng và Sàn TMĐT MTOM sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng hợp tác đã được hai bên thống nhất ký kết.

2. Quy trình thanh toán đối với Khách hàng

Khách hàng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán trên sàn TMĐT MTOM bao gồm:

Cách 1: Thanh toán sau (COD – thanh toán bằng tiền mặt):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên MTOM

Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt khi

giao hàng

Bước 3: Bộ phận vận chuyển của MTOM giao hàng

Bước 4: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Cách 2: Thanh toán online qua VNpay QR

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên MTOM

Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán thẻ

Bước 3: Người mua cung cấp thông tin ngân hàng liên kết với VNpay, hoàn tất thanh toán cho đơn hàng.

Bước 4: Bộ phận vận chuyển của MTOM giao hàng

Bước 5: Người mua nhận hàng

Cách 3. Thanh toán online qua Ví MTOM

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên MTOM

Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán thẻ

Bước 3: Người mua hoàn tất thanh toán cho đơn hàng bằng ví MTOM đã liên kết.

Bước 4: Bộ phận vận chuyển của MTOM giao hàng

Bước 5: Người mua nhận hàng

 

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

2.1 Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại MTOM đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2.2 Quy định bảo mật

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của MTOM áp dụng với Khách hàng:

• MTOM cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho MTOM. MTOM không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác

Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của MTOM. Đối Tác Cổng

Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

• Đối với thẻ nội địa (internet banking), MTOM chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

 

MTOM cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử MTOM.

2.3 YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG/CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRÊN APP CỦA ĐVCNTT

Điều khoản sử dụng/Chính sách bảo mật trên App của ĐVCNTT phải có/bổ sung các nội dung sau:

2.3.1 Tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho Bên thứ ba sau khi Khách hàng đồng ý

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Thông tin Cá nhân của Người sử dụng chỉ có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho Bên thứ ba để phục vụ các mục đích liệt kê tại điều khoản của Chính sách này khi CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU nhận được sự đồng ý từ phía Người sử dụng. Vì vậy, Người sử dụng tại đây nhất trí và đồng ý cho phép CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU cung cấp Thông tin Cá nhân của Người sử dụng cho các Bên thứ ba sau đây để phục vụ việc Người sử dụng sử dụng Ứng dụng MTOM:

  • Các đối tác của CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU, bao gồm các bên CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU cộng tác trong việc cung cấp Dịch vụ như các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển, và các đối tác kinh doanh khác của CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU  liên quan đến việc Người sử dụng sử dụng các tính năng trên Ứng dụng MTOM;
  • Các nhân viên, cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn của CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU;
  • Các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU; và
  • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Người sử dụng tại đây cũng nhất trí và đồng ý cho phép CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU  sử dụng các Thông tin Cá nhân đã dùng để đăng ký Tài khoản MTOM để đăng ký tài khoản, đăng ký sử dụng các dịch vụ khác của Bên thứ ba trên hoặc có liên kết với Ứng dụng MTOM.

2.3.2  Dịch vụ Ví điện tử GPAY và các dịch vụ trung gian thanh toán khác trên Ứng dụng MTOM

  1. Người sử dụng hiểu rằng tài khoản ví điện tử và các dịch vụ liên quan đến ví điện tử của Người sử dụng trên Ứng dụng MTOM là Tài khoản Ví điện tử GPAY và Dịch vụ Ví điện tử GPAY do Công ty Cổ phần Thanh toán G cung cấp (“GPAY”). Việc đăng ký Tài khoản Ví điện tử GPAY và sử dụng Dịch vụ Ví điện tử GPAY và các dịch vụ trung gian thanh toán khác do GPAY cung cấp trên Ứng dụng MTOM là giao dịch và ràng buộc pháp lý giữa Người sử dụng và GPAY, thông qua hệ thống độc lập và bảo mật của GPAY. CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU không tham gia, tác động và kiểm soát các giao dịch giữa Người sử dụng và GPAY. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm liên hệ và làm việc với GPAY khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử GPAY và các dịch vụ trung gian thanh toán khác do GPAY cung cấp trên Ứng dụng MTOM, không bao gồm các khiếu nại liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, cũng như chất lượng hàng hoá, dịch vụ mà CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU là người chịu trách nhiệm cung cấp cho Người sử dụng.
  2. Việc Người sử dụng chấp thuận mở Tài khoản Ví điện tử GPAY có nghĩa là Người sử dụng đã đọc và chấp thuận với quy định và các Điều khoản sử dụng của Dịch vụ Ví điện tử GPAY. Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Ví điện tử GPAY chưa được quy định tại Điều khoản sử dụng này sẽ tuân theo Điều khoản sử dụng của Dịch vụ Ví điện tử GPAY trên Ứng dụng GPAY. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều khoản sử dụng này và Điều khoản sử dụng của Dịch vụ Ví điện tử GPAY, thì quy định của Điều khoản sử dụng của Dịch vụ Ví điện tử GPAY sẽ được ưu tiên áp dụng. CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU và GPAY có quyền sửa đổi, bổ sung đối với các quy định và điều khoản sử dụng của mình vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng. Việc Người sử dụng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Ví điện tử GPAY sau thời điểm đó sẽ được xem là Người sử dụng đồng ý đối với các thay đổi mới được cập nhật của các quy định và Điều khoản sử dụng đó.
  3. Khi đăng ký Tài khoản Ví điện tử GPAY, Người sử dụng đồng ý chia sẻ các thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp trên Ứng dụng MTOM cho GPAY để đăng ký Tài khoản Ví điện tử GPAY, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ tên; ngày tháng năm sinh; số chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD), ngày cấp CMND/CCCD, nơi cấp CMND/CCCD; số điện thoại; thông tin tài khoản ngân hàng. 
  4. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Ví điện tử GPAY và các dịch vụ trung gian thanh toán khác do GPAY cung cấp, Người sử dụng cho phép GPAY chia sẻ các thông tin, dữ liệu giao dịch mà Người sử dụng sử dụng Dịch vụ Ví điện tử GPAY và và các dịch vụ trung gian thanh toán khác do GPAY cung cấp để thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ của CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU phát sinh trên Ứng dụng MTOM cho CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU với mục đích quản lý, theo dõi và đối soát với Người sử dụng. GPAY sẽ không chia sẻ các thông tin, dữ liệu giao dịch được tiến hành thông qua Dịch vụ Ví điện tử GPAY và các dịch vụ trung gian thanh toán khác do GPAY cung cấp phát sinh ngoài các giao dịch này và/hoặc ngoài Ứng dụng MTOM mà chưa được sự đồng ý trước của Người sử dụng. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm toàn bộ về tính hợp pháp, hợp lệ của các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trên Ứng dụng MTOM và việc đồng ý chia sẻ các thông tin giao dịch qua Dịch vụ Ví điện tử GPAY và các dịch vụ trung gian thanh toán khác cho CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG LIÊN KẾT TOÀN CẦU.

2.4     YÊU CẦU HIỂN KHI KHI KHÁCH HÀNG MUỐN MỞ TÀI KHOẢN VÍ ĐIỆN TỬ GPAY TRÊN APP CỦA ĐVCNTT

    Với trường hợp Khách hàng đã có Tài khoản Ví điện tử GPAY và đồng ý chia sẻ các thông tin eKYC mà Khách hàng đã cung cấp cho GPAY khi mở Tài khoản Ví điện tử GPAY cho ĐVCNTT để mở tài khoản trên App của ĐVCNTT

APP của ĐVCNTT phải có thông báo cho Khách hàng để hỏi Khách hàng có đồng ý chia sẻ toàn bộ các thông tin eKYC mà Khách hàng đã cung cấp cho GPAY khi mở Tài khoản Ví điện tử GPAY cho ĐVCNTT để mở tài khoản trên App của ĐVCNTT không.

Nội dung hiển thị cụ thể:

NỘI DUNG

GHI CHÚ

THÔNG BÁO

PHẦN TIÊU ĐỀ

Bằng việc tick vào ô Đồng ý, Tôi đồng ý chia sẻ tất cả các thông tin cá nhân đã cung cấp cho Ứng dụng Gpay cho ứng dụng ....  để mở tài khoản và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chia sẻ các thông tin này

PHẦN NỘI DUNG

 

 

Tôi đồng ý

PHẦN ĐỂ USER TICK

 

 

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Nhà Bán Hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế/mã số doanh nghiệp, số điện thoại, email khi đăng ký bán hàng trên sàn thương mại điện tử MTOM. và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin đã cung cấp cho MTOM. MTOM dựa vào thông tin Nhà Bán Hàng cung cấp để thẩm định năng lực Nhà Bán Hàng.

Nhà Bán Hàng phải đảm bảo tất cả các sản phẩm cung cấp trên MTOM là sản phẩm chính hãng, mới 100%, còn nguyên bao bì, chưa qua sử dụng, sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng mô tả trên MTOM. và chịu toàn bộ trách nhiệm.

Khách hàng không nên cung cấp thông tin thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, MTOM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Khách hàng có thể gánh chịu trong việc Khách hàng trao đổi, cung cấp thông tin thanh toán như vậy.

Khách hàng, Nhà bán hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống website. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

 

Bài viết có chứa từ khóa